سیستم‌های فشارمثبت آسانسور

سایت همیار سرمایه

مطابق با الزامات سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، در صورتی که لابی آسانسور در ساختمان دارای پیش‌ورودی با عرض حداقل ۱۸۰۰ میلیمتر نبوده امکان تهویه هوا از طریق بالکن نیز وجود نداشته باشد، لازم است از یک سامانه فشارمثبت با قابلیت تخلیه هوا با نرخ ۹۰ مرتبه تعویض هوا در ساعت استفاده شود. نرخ تزریق هوای جبرانی نیز میبایست حداقل معادل ۶۰ مرتبه تعویض هوا در ساعت باشد.
وظیفه اصلی سامانه‌های فشارمثبت آسانسورها، جلوگیری از ورود دود و محصولات احتراق به آسانسور آتش‌نشانی و همچنین فراهم کردن فضای مناسب جهت تخلیه ایمن افراد و تسهیل فعالیت پرسنل آتش‌نشان در اطفای حریق است.
شرکت AIRONN پیشنهادات متنوعی در حوزه تخلیه هوای آسانسورها و تامین هوای تازه را براساس تکنولوژی روز بین‌المللی ایجاد ارائه داده است.