سیستم های فشارمثبت راه‌پله

merdiven-basinclandirma-sistemleri-36

هدف اصلی در سیستم‌های فشارمثبت راه‌پله، جلوگیری از ورود دود و محصولات احتراق در راه‌پله فرار است، تا محیطی عاری از حریق جهت فرار افراد ساکن در ساختمان و تخلیه ایمن ساکنین فراهم شود. همچنین، یک سیستم فشارمثبت موثر به باز نگه‌داشتن مسیر برای دسترسی آتش‌نشانان و اطفای حریق کمک می‌نماید.
براساس الزامات سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، در صورت عدم دسترسی راه‌پله فرار به هوای آزاد (از طریق بازشوهای دائم پنجره‌های همواره باز) لازم است ساختمان به یک سیستم فشارمثبت مطمئن برای هر راه‌پله مجهز باشد. اجرای این سیستم باتوجه به ارتفاع ساختمان و تعداد پاگردها ممکن است به کانال‌کشی مناسب در پاگردها نیاز داشته باشد. مطابق این الزامات، در ساختمان‌های مسکونی با مجموع بیش از ۱۲ طبقه یا ۲۴ واحد و همچنین در تمامی ساختمان‌های غیرمسکونی، سیستم فشارمثبت می‌بایست به‌صورت دینامیک طراحی و اجرا گردد، تا قابلیت حفظ اختلاف فشار مناسب بین دهلیز پلکان و فضاهای مجاور را داشته باشد.
کمپانی AIRONN با پیشنهاد گستره متنوعی از فن‌های تولیدی خود و به‌خصوص انواع فن‌های EC سلولی امکان کنترل دقیق فشار داخل دهلیز پلکان و تغییر پیوسته ظرفیت فن جهت حفظ اختلاف فشار مطلوب، در این زمینه به‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین تولیدکنندگان کشور ترکیه به‌شمار میرود.

فهرست