مقالات

سیستم های کنترل و مدیریت دود

مقالات
0
سیستم کنترل دود
هر ساله در سراسر جهان آتش سوزی در ساختمان ها باعث خسارتهای مادی و جانی می شود. قوانین ساخت و ساز در ساختمان ها شامل مقررات مختلفی میشود که از خطر آتش سوزی جلوگیری میکند و چگونگی استفاده از مصالح ساختمانی مناسب را توضیح میدهد تا از بروز آتش سوزی…
فهرست