سیستم‌های تخلیه دود آتریوم ها

atrium-duman-egzoz-sistemleri-43

آتریوم‌ها عموما شامل یک مجموعه دو یا چند طبقه هستند که از طریق فضای میانی به‌یکدیگر متصل بوده و این فضای عمودی بزرگ توسط طبقات مختلف با کاربری تجاری- اداری احاطه شده است. در سال‌های اخیر از طراحی اتریوم ها در ساختمان ها و مجتمع‌های مدرن استقبال زیادی شده است. از طرف دیگر، در صورت وقوع حریق در چنین فضاهایی، عملکرد قابل قبول سیستم تهویه و مدیریت دود، در حفظ ایمنی و سلامتی افراد مستقر در طبقات بسیار حائز اهمیت است. سیستم تخلیه دود آتریوم ها به دو صورت طبیعی یا مکانیکی طراحی میشود. باتوجه به پیچیدگی محاسبات مربوط به تعیین ظرفیت تخلیه در آتریوم‌ها، طراحی مناسب سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است.
واحد تحقیق و توسعه شرکت AIRONN موفق به توسعه یک نرم‌افزار محاسباتی جهت تسهیل فرایند محاسبات و انتخاب ظرفیت فن‌های مورد نیاز شده است. این نرم‌افزار مطابق با استاندارد NFPA 92 در بخش سیستم‌های کنترل دود طراحی شده است. بدین‌ترتیب، به کمک این نرم‌افزار میتوان به سرعت محاسبات نسبتا طولانی و پیچیده سیستم‌های مدیریت دود در آتریوم‌ها را انجام داد. این شرکت در حوزه تولید انواع فن‌های تخلیه دود مقاوم به حریق در تیپ محوری، سقفی و لابی، بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخلی و خارجی را تامین نموده‌است.

فهرست