مسجد چاملیجا (Çamlıca Mosque)

جزئیات پروژه

بزرگترین مسجد در ترکیه
ظرفیت ۶۳،۰۰۰ نفر
طراحی و تامین فن ها از طرف شرکت Aironn
  • محل پروژه : استانبول، ترکیه
  • سال بهره برداری : ۲۰۱۹
بیمارستان ایلازیک (Elazig City Hospital)
بیمارستان ایکیتِلی استانبول (Istanbul Ikitelli City Hospital)