مجتمع اداری تابان شهر

مجتمع اداری تابان شهر، طالقانی ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران فن‌های تخلیه هوا و تهویه