برج‌های مسکونی ۲۰۰۰ واحدی بهمن، شهرک شهید بهشتی

  • سیستم تهویه پارکینگی جت‌فن

شهرک مسکونی شهید خرازی
بیمارستان ایلازیک (Elazig City Hospital)